Menu
Your Cart

Chính Sách Bán Hàng

Chính sách bán hàng

-Đối với khách hàng mua hàng và đặt hàng trực tiếp qua website. Khách hàng cần cung cấp chính xác thông tin cá nhân như địa chỉ, số điện thoại, email. Tất cả khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ sử dụng theo chính sách bảo mật.

-Trường hợp khách hàng đặt hàng qua website, sản phẩm thực tế có thể có bao bì hoặc màu sắc khác với hình ảnh trên website do ảnh chụp hoặc bao bì đổi mới do nhà sản xuất (nếu chưa kịp cập nhật)

-Trong trường hợp giá sản phẩm thay đổi do nhà sản xuất. Khách hàng đặt hàng trước đó sẽ áp dụng theo giá mới nhất được đăng trên website. Trường hợp website chưa kịp cập nhật giá, chúng tôi sẽ liên hệ và thông báo với khách hàng sự thay đổi về giá cả.